Hem

 IBRAHIM TALAR 

    Tillit, Arbetsglädje & Mångfald


IBRAHIM TALAR

UTMANINGAR - MÖJLIGHETER - FÖRÄNDRING

Ibrahim är flyktingbarnet som lyckades hitta sin plats i Sverige. Han är en prisbelönt talare, och föreläser om hur vi kan skapa  trygga, inkluderande och framgångsrika organisationer och samhällen. Han erbjuder skräddarsydda workshops och föreläsningar inom bland annat tillit, gemenskap, mångfald, integration och förändring. 

TILLIT & ARBETSGLÄDJE  

Hur kan vi skapa mer tillit och gemenskap, där grunden främjar samarbete, produktivitet och trivsel på vår arbetsplats?  Hur hanterar man utmaningar så som brist på tillit och gemenskap? Vad kännetecknar en grupp med hög tillit?...


LÄS MERMÅNGFALD - MÖJLIGHETER & UTMANINGAR

Hur kan vi ta tillvara mångfalden i samhället och på våra arbetsplatser? Vad visar forskning? Vilka faktorer påverkar  mångfaldsarbetet negativt? Hur hanterar man utmaningar...


LÄS MERFördomar - "Unconscious bias"

VI KAN BÄTTRE 

Hur kan vi hantera och arbeta med våra integrationsutmaningar? Vad är vägen till en hållbar och långsiktig integration?   Vilken roll kan samhället och organisationer spela?...


LÄS MERVAD FÖRELÄSER IBRAHIM OM?


 


Vad handlar våra omedvetna fördomar om? Hur påverkas våra val och beslut? Hur påverkas organisationer och människor? Hur kan organisationer och människor bli mer medvetna om de fördomar som påverkar....


LÄS MERVAD TYCKER ANDRA OM IBRAHIM?

"Høyst profesjonelt foredrag"


Ibrahim ledet deler av et arrangement hos oss med stødig hånd. Han oppnår raskt god kontakt med publikum og sørger for å aktivere tilhørerne. Han evner å bake inn personlige, følsomme livserfaringer i et høyst profesjonelt foredrag hvor komplekse teorier knyttet til blant annet team, tillitt og arbeidstrivsel brytes ned og forklares på en forståelig måte. Anbefaler å benytte Ibrahim til ditt event.


Thomas T & Frode S/ Nordea
"Entertaining and talented speker"


Ibrahim managed to engage the audience and held a great talk in a format quite different than what we have been used to. Entertaining and talented speaker that gave a talk that will be remembered.


Andreas Hildago Hegna / Storebrand