Tal

(+46) - (0) 72-92 14 642

FÖRELÄSNINGAR 

TILLIT & ARBETSGLÄDJE


Tilliten till våra kollegor, vår arbetsgrupp och ledning påverkar vår prestation och vårt välbefinnande mer än vi tror. Ibrahim lyfter upp viken av tillit och gemenskap för att skapa välmående grupper och företag, samt belyser hur vi kan skapa en kultur som främjar samarbete, produktivitet och välvilja.


Föreläsningen innehåller bland annat följande punkter: 


 • Hur ska vi definiera tillit och arbetsglädje?
 • Vad är skillnaden på "swift" och "djup" tillit? 
 • 1o faktorer som påverkar tilliten och arbetsglädjen i grupper och organisationer
 • Covering - varför döljer vi saker om oss själva? Hur påverkas prestationen och välbefinnandet? 
 • Hur påverkas människor och organisationer av brist på representation?
 • Hur kan vi skapa mer gemenskap och tillit?
 • Kopplingen mellan låg/hög tillit och samarbetsvilja och prestation
 • Vad leder brist på tillit och arbetsglädje till?
 • Vad kan jag göra för att skapa mer harmoni och tillit i min grupp?


Ibrahim använder sina erfarenheter - såväl framgångar som misslyckanden - och befintlig forskning. Föreläsningen innehåller flera diskussionspunkter, och den erbjuds även som en workshop.


 • Passar företag, föreningar & organisationer
 • 45 - 180 minuters föreläsning
 • Tema: tillit, arbetsglädje & prestation 
 • Språk: svenska eller engelska
 • Kan även erbjudas som workshop

MÅNGFALD - MÖJLIGHETER & UTMANINGAR


Mångfald är en potential – forskning visar att mångfald kan leda till ökad lönsamhet och produktivitet. När är mångfald en styrka, och när kan mångfald leda till kulturkrockar, subgrupper och utmaningar? Hur kan vi skapa en mångfaldsdriven organisation byggd på tillit och gemenskap? 


Ibrahim diskuterar och belyser bland annat:  • Varför visar forskning blandade resultat?
 • Om sin egen resa som ledare och sina erfarenheter av mångfaldsarbete
 • Hur påverkas grupper och organisationer av brist på representation?
 • Hur våra fördomar påverkar hur vi bemöter och behandlar andra människor
 • Om kulturkrockar, och synen på individens roll i gruppen
 • Kopplingen mellan mångfald och prestation/lönsamhet 
 • Faktorer som påverkar vårt mångfaldsarbete negativt
 • Om utmaningar på en mångfaldsdriven arbetsplats
 • Hur framtidens ledare och kunder ser på ledarskap och mångfald,
 • Hur samhället och organisationer kan förbereda sig inför morgondagens utmaningarIbrahim använder sin bakgrund och sina erfarenheter från alltifrån sin tid i utanförskap till sina erfarenheter från både privat - och offentlig sektor. Med hjälp av sina erfarenheter och forskning  visar Ibrahim hur vi kan skapa stabila, trygga och framgångsrika  grupper, företag och samhällen. 

 • Passar företag, skolor,  föreningar och organisationer
 • 45 - 180 minuters föreläsning
 • Tema: mångfald, kulturkrockar
 • Språk: svenska eller engelska
 • Kan även erbjudas som workshop

FÖRDOMAR - "UNCONSCIOUS BIAS"


Våra medvetna och omedvetna förodmar spelar en viktig roll när vi fattar beslut och samarbetar med andra människor. Vi söker att rättfärdiga  våra "logiska" beslut, som vi anser vara grundade på fakta och logik. Forskning visar  dock att våra omedvetna fördomar påverkar oss mer än vi tror. Hur kan bli mer medvetna om våra fördomar? Vilka konsekvenser får det för en individ, en grupp eller en organisation? 


Föreläsningen skräddarsys efter era önskemål och behov. Ibrahim diskuterar bland annat: • Varför har vi omedvetna fördomar?
 • Hur påverkas vi av våra omedvetna fördomar? Hur påverkas jag som anställd eller chef? Hur påverkas min arbetsgrupp?
 • Hur påverkas en arbetsplats eller organisation av människors fördomar? 
 • Hur vi kan bli bättre på att fånga upp eventuella omedvetna fördomar som påverkar våra beslut och val?
 • Kopplingen mellan skam och våra fördomar
 • När ökar risken för motstånd? Varför är det vanligt med motstånd vid mångfaldsarbete?
 • Konkreta tips för att förebygga de "osynliga" fördomarna och skapa en "jämn spelplan"
 • Hur våra fördomar påverkar hur vi behandlar andra människorNi väljer vilka ovanstående punkter ni vill inkludera i föreläsningen / workshopen. 


 • Passar företag, skolor, föreningar och organisationer
 • 45 - 180 minuters  föreläsning
 • Tema: Fördomar : "Unconscious bias"
 • Språk: svenska eller engelska 
 • Kan även erbjudas som en workshop

KULTURSKILLNADER OCH INTEGRATION 


Ibrahims resa från utanförskap och fattigdom till en eftertraktad föreläsare och ledare inspirerar många. Han föreläsning handlar om hur vi trots våra kulturella skillnader och olikheter kan skapa och främja gemenskap, empati och en god integration – på arbetsplatsen och i resten av samhället.


Föreläsningen skräddarsys efter era önskemål och behov.  • Individ- och gruppcentrerade perspektiv för att förstå människor från andra kulturer  
 • Om kulturkrockar och missförstånd
 • Mångfald på arbetsplatsen: möjligheter och utmaningar
 • Om Ibrahims erfarenhet av utanförskap och mångfaldsarbete 
 • Hur våra fördomar påverkar hur vi behandlar andra människor
 • Våra integrationsutmaningar  

 • Vägen fram till en god och hållbar integration
 • Vad är den "dubbla ensamheten", och hur påverkas individer och organisationer?  
 • Vad leder brist på representation till? Hur påverkas underrepresenterade grupper?
 • Om hederskultur: synen på individen, gruppen och samhället. Hur påverkas människor?


Ni väljer vilka ovanstående punkter ni vill inkludera i föreläsningen / workshopen. 


 • Passar företag, skolor, föreningar och organisationer
 • 45 - 180 minuters  föreläsning
 • Tema: integration, utanförskap, hedersvåld
 • Språk: svenska eller engelska 
 • Kan även erbjudas som en workshop

BOKA ER FÖRELÄSNING IDAG

IBRAHIM MOHAMAD

Tillit - Arbetsglädje - Mångfald 
Copyright © All Rights Reserved


Kontaktinformation

0046 - (0) 72- 92 14 642